Jorissen Law adviseert ondernemers en vennootschappen in alle aspecten van hun activiteit, van de oprichting t.e.m. de sluiting van de onderneming.

Wij helpen evenals particulieren in bepaalde praktijkgebieden zoals successieplanning, aansprakelijkheidsrecht en verkeersrecht.

Onze specialisatie is de kern van de doeltreffendheid van onze juridische diensten geleverd. Ontdek onze praktijkgebieden onder deze pagina.

We zijn ervan overtuigd dat het succes van onze cliënten ligt bij de preventie van conflicten in hun contractuele en handelsverhoudingen. Om die reden adviseren wij onze cliënten zodat zij niet betrokken raken in onnodige geschillen als dit mogelijk is.

Als een rechtspleging onvermijdelijk blijkt, zorgen we voor een snelle en gunstige beslechting voor onze cliënten, die wij altijd op de hoogte houden van de evolutie van hun dossier. Dankzij onze ervaring en kennis zijn we in staat om advies te verlenen aan onze cliënten in de complexe aangelegenheden die samengaan met gesofisticeerde transacties op grote schaal.

Contacteer Ons

We zijn bewust van het ingewikkelde leven in de coulissen van succesvolle vennootschappen. Daarom helpen wij hun bestuurders en vennoten naar de meest praktische en efficiënte oplossingen van de juridische aspecten op vlak van het oprichten van vennootschappen, hun herstructurering, de groei- en migratiemogelijkheden, alsook de oplossing van interne geschillen.

De ervaring en kwalificatie van onze advocaten verschaffen de nodige middelen om een vlot en succesvol verloop van de zaken van onze vennootschap-cliënten te garanderen.

Contacteer Ons

Voor ons is het evident dat een steeds meer open wereld interessante delokalisatie gelegenheden meebrengt voor onze cliënten, namelijk wat betreft arbeidskosten alsook belastingen en fiscale voordelen. Wij adviseren uiteraard onze cliënten om hen de beste wegen voor te stellen om hun competiviteit te verhogen dankzij de internationale migratie van hun onderneming in functie van hun bijzondere behoeften.

Contacteer Ons

We verstaan het belang en de behoeftes van onze cliënten in de bouw- en vastgoedsector. Voor hen voorbereiden en onderhandelen wij handelsgeschikte overeenkomsten.

In rechtsplegingen vertegenwoordigen wij onze cliënten vóór de hoven en rechtbanken op alle niveaus, maar ook in alle soorten arbitrage. Wij adviseren evenals onze cliënten in andere vormen van alternatieve geschillenbeslechting en bij de behandeling van claims ontstaan tijdens de uitvoering van een bepaald bouwproject.

Onze ruime ervaring in bouw- en vastgoedzaken laat ons toe om een onberispelijk dienstverlening te verschaffen.

Contacteer Ons

We hechten bijzonder aandacht aan de transportsector en transport in alle vormen.

- passagiers- of goederenvervoer;

- weg-, water- of luchtvervoer;

- transportinfrastructuur en transportactiva.

Wij adviseren onze cliënten over de aankoop, voeren, verkoop en fiscaliteit van de transportactiviteit en infrastructuur.

Contacteer Ons

Zowel in het verzekeringsrecht als in het aansprakelijkheidsrecht, staan wij bij verzekeringsmaatschappijen – daarin begrepen in het kader van de leiding van een geschil van een verzekerde, vennootschappen en beroepsoefenaars, maar ook particulieren.

Op vlak van burgerlijke aansprakelijkheid, behandelen wij dossiers van beroepsaansprakelijkheid, van productaansprakelijkheid en objectieve aansprakelijkheid, alsook van aansprakelijkheid voor eigen daad – daarin begrepen aansprakelijkheid uit verkeersinbreuken. Dit zowel voor cliënten van wie de aansprakelijkheid in het gedrang is als voor cliënten die een schadevergoeding zoeken.

We staan hoe dan ook naast onze cliënten om hun belangen optimaal te verdedigen, daarin begrepen mits redelijke schikkingsoplossingen als dit passend en mogelijk blijkt.

Contacteer Ons

Tewerkstellen is gebonden aan een complexe en altijd veranderende wetgeving. Bij Jorissen Law adviseren wij natuurlijk onze cliënten in alle arbeidsrechtelijke aangelegenheden, daarin begrepen dadingen en niet contentieuze kwesties. Dit houdt in advies op het gebied van bestuurdersbeloningen, arbeid, sociale voordelen, arbeidsrelaties, procedures voor de arbeidsrechtbanken, bedrijfsreorganisatie, pensioenen en immigratie.

Contacteer Ons

Bij Jorissen Law kennen wij goed het belang van een optimaal beheer van het persoonlijk vermogen. Het is onze taak om onze particuliere cliënten het best advies te verlenen over hun successieplanning. Wij zijn evenals in staat om de successorale behoeften van onze cliënten tegemoet te komen in complexe en transnationale vermogensgeschillen.

Contacteer Ons