Ilian GUEORGUIEV (Jorissen Law)

Maatschappelijke zetel: 1050 Brussel, de Stassartstraat 117/2 (België)

Ondernemingnummer 0637.735.606

RPR – Brussel

BTW: BE 0637.735.606

Ereloonrekening: BE64 6300 2514 1752

BIC: BBRUBEBB

Algemene tussenkomstvoorwaarden: click hier

Alle inhoud (tekst, foto’s, graphisch design) van deze website maakt het voorwerp van auteursrecht. Het gebruik of de reproductie van deze inhoud zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Jorissen Law wordt strikt verboden. Elke inbreuk aan het auteursrecht van Jorissen Law geeft automatisch aanleiding tot een boete van 5.000,- euro, onverminderd het recht tot bijkomende schadevergoeding ter compensatie van de veroorzaakte schade.