Български адвокати в Белгия (Брюксел, Гент, Антверпен, Лиеж) от Jorissen Law винаги са в готовност да придружават български предприемачи и фирми във всеки един аспект на тяхната дейност.

Също така наши български адвокати в Белгия съдействат на частни лица в планиране на наследство, гражданска отговорност и пътни инциденти.

Специализацията ни е в основата на качествените юридически услуги за нашите клиенти. Открийте нашите сфери на специализация на тази страница на български език.

При Jorissen Law сме убедени, че успеха на нашите клиенти се намира в превенцията на конфликти в техните търговски и договорни отношения. Затова взимаме присърце да съветваме нашите клиенти така, че по възможност те да не се отзоват в ненужни конфликти.

Когато съдебната процедура е неизбежна, ние предоставяме на клиентите си средствата за бързо и благоприятно разрешаване на конфликта. От изникването му до разрешаването му, ние помагаме на клиентите си да вземат информирани решения. Благодарение на нашите опит и знание сме в състояние да съветваме клиентите си в сложните проблематики които вървят заедно с развитите и мащабни транзакции.

Наш български адвокат в Брюксел, Белгия е на разположение за да Ви съдейства по тази тема.

За контакт

При Jorissen Law сме наясно със сложния живот в кулисите на успешните фирми. Ние придружаваме техните ръководители и акционери в създаването на дружествата, тяхното преструктуриране, възможностите за развитие и миграция, както и разрешаване на вътрешни конфликти или евентуални корпоративно-наказателни аспекти.

Опита и квалификациите на нашите адвокати ни дават необходимите ресурси за да гарантираме спокойно и успешно развитие на бизнеса на нашите корпоративни клиенти.

Наш български адвокат в Брюксел, Белгия е на разположение за да Ви съдейства по тази тема.

За контакт

При Jorissen Law е ясно, че един все по-отворен свят дава интересни за нашите клиенти възможности. Съответно можем да посъветваме клиентите си относно наличните решения за да оптимизират конкурентоспособността си чрез международна миграция на предприятието им.

Наш български адвокат в Брюксел, Белгия е на разположение за да Ви съдейства по тази тема.

За контакт

При Jorissen Law разбираме значителността и нуждите на строителния сектор. Подготвяме и преговаряме за нашите клиенти подходящи класически търговки договори и вторични договори като концесии и « joint venture » съглашения.

В процедурите представляваме клиентите си във всякакъв вид арбитраж, но и на всички инстанции пред съда. Също така придружаваме клиентите си във всякакъв вид процедури за алтернативно разрешаване на конфликти, и в справянето с претенции възникнали при изпълнението на определен проект.

Наш български адвокат в Брюксел, Белгия е на разположение за да Ви съдейства по тази тема.

За контакт

При Jorissen Law отделяме специално внимание на транспортния бизнес във всичките му видове: транспорт на пътници и на стоки; сухопътен транспорт, въздушен транспорт и транспорт по вода; транспортна инфраструктура и транспортно имущество. Ние съветваме клиентите си относно придобиването, оперативната дейност, продажбата и таксуването на транспортната инфраструктура и дейност във всички региони покрити от нашата кантора.

Наш български адвокат в Брюксел, Белгия е на разположение за да Ви съдейства по тази тема.

За контакт

Всеки може потенциално да извърши действие което поставя под въпрос неговата отговорност – било то професионална отговорност, отговорност по отношение на стоки, или дори гражданска отговорност при извършване на пътно нарушение. В Jorissen Law сме плътно до нашите клиенти за да защитим оптимално техния интерес при иск по гражданска отговорност, включително и чрез споразумяване когато е необходимо и възможно.

Наш български адвокат в Брюксел, Белгия е на разположение за да Ви съдейства по тази тема.

За контакт

Използването на работна ръка е свързано с постоянно развиваща се регламентация която силно се различава от държава на държава. При Jorissen Law съветваме клиентите си във всички видове трудови въпроси, включително и при изпращане на работници в чужбина, проблем с чуждестранна социална инспекция, заплащане на фирмени ръководители, процедури пред съда, реорганизиране на дейността и пенсии.

Наш български адвокат в Брюксел, Белгия е на разположение за да Ви съдейства по тази тема.

За контакт

При Jorissen Law познаваме добре значимостта на оптималното разполагане с личното имущество. Наша задача е да дадем на нашите частни клиенти най-добрия съвет относно планирането на тяхното наследство. Също така сме в състояние да посрещнем нуждите на клиентите ни при сложни и засягащи няколко юрисдикции наследствени конфликти.

Наш български адвокат в Брюксел, Белгия е на разположение за да Ви съдейства по тази тема.

За контакт